TAK TIL VORE SPONSORER


Slægtsforskernes Bibliotek er helt baseret på frivillig arbejdskraft. Vore udgifter til husleje, IT m.v. dækkes bl.a. af en række tilskud, fonde og sponsorer. Vi sender derfor en stor tak til vore sponsorer for 2023:


 • Anne-Birgitte Larsson
 • Erik Vrang
 • Eva Lodal
 • Hans Jørn Lohmann Mikkelsen
 • Henrik Colding-Jørgensen
 • Henrik Nedergaard Olsen
 • Ivan Jensen
 • Jens Langeland Knudsen
 • Jesper Nødholm
 • Jytte Pedersen
 • Kasper Beck Hemmingsen
 • Kirsten Andersen
 • Kjeld Kvist Simonsen
 • Lene Kottal Professional Genealogy
 • Lise Schneider
 • Morsø Slægtshistoriske Forening
 • Ole Brasen Drøhse
 • Peer Lindballe
 • Peter Olsen
 • Peter Wodskou Christensen
 • Pia Wind
 • Poul Dedenroth-Schou
 • Ritta Degn Olesen
 • Slægts- og lokalhistorisk forening Djursland